Art Center Ongoing

SEARCH EXHIBITION & ARTISTS

EXHIBITIONS TAG:drawing
SEARCH EXHIBITIONS & ARTISTS

2023.03.15[wed] - 2023.04.2[sun]

TAKE Yukiko Oyama

2023.03.01[wed] - 2023.03.12[sun]

Supporting Exhibition to Chikara Matsumoto Participating artists
Satoru Aoyama, Yusuke Asai, Sayoko Abe, Takehiro Ikawa, Taira Ichikawa, Muneteru Ujino, Ichiro Endo, Sayaka Okazaki, Hiroyuki Oki, Ari Ookubo, Daisaku Oozu, Izuru Kasahara, Kojiro Kobayashi, Taiga Kobayashi, Rie Goto, Himiko Takazawa, Tatsushi Takizawa, Hajimu Too, Tomohiro Nagahata, Nao Nishihara, Tsutomu Haraguchi, Kinoshita Parco, Daisuke Nagaoka, Sakurako Hamaguchi, Misumi Mizuki, Mineki Murata, Takayuki Yamamoto, Noe Aoki, kvina (Erika Kobayashi, Mina Tabei, Kasane Nogawa, Hisae Maeda), Boat ZHANG, Rita Ponce de Leon, Artists from Mexico City, VOQ, and more!!

2022.11.11[fri] - 2022.11.27[sun]

Yukie Yoshizaki presents “My Collection and Me” Marico Aoki, Maiko Jinushi

2022.06.29[wed]_2022.07.17[sun]

Hyo-SEJI Kim maki、Ryota Nojima
Ryo Ishikawa、Haruka Shirasawa

May 27th 2022[fri]_ June 12th 2022[sun]

WVlog : personal Makoto Ishii, Ai Ozaki, Yui Kuroki, Yuya Koyama, Wataru Koyama, Eri Saito

2020.12.02 [水] - 2020.12.13 [日]

最悪なことはまた起こるのか、最悪なことはあじわいたくない。 榎本耕一

2020.10.07 [水] - 2020.10.19 [月]

Ongoing FES 2020 Ongoing FES

2020.07.15 [水] - 2020.07.26 [日]

Forest 藤田美希子

2020.03.04 [水] - 2020.03.22 [日]

立ったまま眠る/泳ぎながら喋る 齋藤春佳

2020.02.05 [水] - 2020.02.16 [日]

前借りアセンブリ 江藤佑一