Art Center Ongoing

SEARCH EXHIBITION & ARTISTS

EXHIBITIONS TAG:performance
SEARCH EXHIBITIONS & ARTISTS

2023.10.05[thur] - 2023.10.22[sun]

Ongoing FES 2023 Ongoing FES

2023.04.26[wed] - 2023.05.14[sun]

CALENDAR Aokid

2023.03.01[wed] - 2023.03.12[sun]

Supporting Exhibition to Chikara Matsumoto Participating artists
Satoru Aoyama, Yusuke Asai, Sayoko Abe, Takehiro Ikawa, Taira Ichikawa, Muneteru Ujino, Ichiro Endo, Sayaka Okazaki, Hiroyuki Oki, Ari Ookubo, Daisaku Oozu, Izuru Kasahara, Kojiro Kobayashi, Taiga Kobayashi, Rie Goto, Himiko Takazawa, Tatsushi Takizawa, Hajimu Too, Tomohiro Nagahata, Nao Nishihara, Tsutomu Haraguchi, Kinoshita Parco, Daisuke Nagaoka, Sakurako Hamaguchi, Misumi Mizuki, Mineki Murata, Takayuki Yamamoto, Noe Aoki, kvina (Erika Kobayashi, Mina Tabei, Kasane Nogawa, Hisae Maeda), Boat ZHANG, Rita Ponce de Leon, Artists from Mexico City, VOQ, and more!!

2023.01.07[sat] - 2023.01.22[sun]

Tetsushi Higashino presents
Stefan Klein “How Does Your Head Look to Your Eyes?”
Stefan Klein

2022.12.08[thur] - 2022.12.25[sun]

RENEWAL NEWREAL
Nakamura and Shibata’s Magic Show Canceled
Aoi Nkamura / Yusuke Shibata

2022.09.28[wed] - 2022.10.09[sun]

Ongoing Fes 2022 Ongoing Fes

2022.09.07[Wed] - 2022.09.25[Sun]

ENVIRONMENT MAPPING Shiho KAGABU, Boat ZHANG

2022.08.31 [Wed] - 2022.09.04 [Sun]

SIS JP Martyna Miller

2022.08.17 [Wed] - 2022.08.28 [Sun]

a live performance Mii Maekawa

June 16th 2022[thur]_ June 26th 2022[sun]

Anonymous Women -Not the one concerned Anonymous Woman 1, Anonymous Woman 2, Anonymous Woman 3, Anonymous Woman 4, Anonymous Woman 5, Anonymous Woman 6, Anonymous Woman 7, Anonymous Woman 8, Anonymous Woman 9