Art Center Ongoing

SEARCH EXHIBITION & ARTISTS

EXHIBITIONS TAG:painting
SEARCH EXHIBITIONS & ARTISTS

2023.03.01[wed] - 2023.03.12[sun]

Supporting Exhibition to Chikara Matsumoto Participating artists
Satoru Aoyama, Yusuke Asai, Sayoko Abe, Takehiro Ikawa, Taira Ichikawa, Muneteru Ujino, Ichiro Endo, Sayaka Okazaki, Hiroyuki Oki, Ari Ookubo, Daisaku Oozu, Izuru Kasahara, Kojiro Kobayashi, Taiga Kobayashi, Rie Goto, Himiko Takazawa, Tatsushi Takizawa, Hajimu Too, Tomohiro Nagahata, Nao Nishihara, Tsutomu Haraguchi, Kinoshita Parco, Daisuke Nagaoka, Sakurako Hamaguchi, Misumi Mizuki, Mineki Murata, Takayuki Yamamoto, Noe Aoki, kvina (Erika Kobayashi, Mina Tabei, Kasane Nogawa, Hisae Maeda), Boat ZHANG, Rita Ponce de Leon, Artists from Mexico City, VOQ, and more!!

2023.01.27[fri] - 2023.02.12[sun]

The routine of nurturing, I’m Dancing. hanage (Marico AOKI, Miyuki AKIYAMA, Shoko TODA)

2022.11.11[fri] - 2022.11.27[sun]

Yukie Yoshizaki presents “My Collection and Me” Marico Aoki, Maiko Jinushi

2022.09.07[Wed] - 2022.09.25[Sun]

ENVIRONMENT MAPPING Shiho KAGABU, Boat ZHANG

2022.06.29[wed]_2022.07.17[sun]

Hyo-SEJI Kim maki、Ryota Nojima
Ryo Ishikawa、Haruka Shirasawa

2021.06.24 [木] オープン

指入湯 finger in the soup

2021.01.20 [水] - 2021.01.31 [日]

手作り餃子ホー・・・ 和田昌宏

2020.12.02 [水] - 2020.12.13 [日]

最悪なことはまた起こるのか、最悪なことはあじわいたくない。 榎本耕一

2020.10.07 [水] - 2020.10.19 [月]

Ongoing FES 2020 Ongoing FES

2020.07.15 [水] - 2020.07.26 [日]

Forest 藤田美希子